Copyright

Copyright

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí fotografií a článků, je bez souhlasu společnosti LKFOTO s.r.o. zapovězeno.
Copyright © 2011-2021, LKFOTO s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LKFOTO s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách LKFOTO s.r.o. (www.lkfoto.cz, www.pelishop.cz, pelicase.eu, www.lexarmedia.cz), a všech jejich doménách III. úrovně (tedy například http://něco.lkfoto.cz) a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Ochrana osobních údajů

Společnost LKFOTO s.r.o. zaručuje všem návštěvníkům svých webových stránek ochranu osobních údajů, které jí poskytnou. Společnost LKFOTO s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, registracích do eshopu atd.).
Společnost LKFOTO s.r.o. je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00039466.

Diskusní příspěvky

Společnost LKFOTO s.r.o. si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli příspěvek. Zejména takový, který bude porušovat platné zákony ČR nebo dobré jméno společnosti. Typickým příkladem odstraněných příspěvků jsou rasistické výroky, hrubé urážky, zjevné kopírování cizích textů v nadměrném rozsahu, adresná nepodložená obvinění, reklama, odkazy na pornografické či extrémistické webové stránky.

K těmto krokům ale saháme ve velmi výjimečných případech. Věříme totiž, že svoboda slova je jednou z nejcennějších svobod, které člověku náleží.

Pokud narazíte na diskusní příspěvek, který podle vás porušuje zde uvedená pravidla, kontaktujte nás.